Ποιές είναι οι Βασικές Αρετές;

Ποιές είναι οι Βασικές Αρετές;

Δεκέμβριος 20, 2019 0 Από Manos
 • αγάπη
 • συγχώρεση
 • δικαιοσύνη
 • προσαρμοστικότητα
 • κατανόηση
 • φιλαλληλία
 • αλληλοβοήθεια
 • τόλμη
 • επιμονή
 • σωφροσύνη
 • φιλελευθερία
 • Δημοκρατική σκέψη
 • μέτρο στην σκέψη και την πράξη
 • εγκράτεια
 • φιλοπατρία
 • ευγένεια
 • ομόνοια
 • φιλοτεχνία
 • οργάνωση
 • τακτικότητα
 • ευθύτητα
 • τιμιότητα
 • υπομονή
 • επιμέλεια
 • ευγενής άμιλλα
 • φιλομάθεια
 • καλοπιστία
 • δημιουργική επιφυλακτικότητα
 • κριτική σκέψη
 • μετριοπάθεια
 • ολιγάρκεια
 • αυτάρκεια
 • ειλικρίνεια
 • σωφροσύνη
 • ολιγολογία
 • ομοθυμία
 • ειρηνική διάθεση
 • διαλλακτικότητα

Photo by Volodymyr Hryshchenko on Unsplash